Informació d'interès Covid-19 -- Gener 2022


Benvolguts clients, per tal de posar una mica d'ordre referent a totes les informacions que apareixen en els diversos mitjans de comunicació hem decidit habilitar aquest espai on trobareu DADES OFICIALS emeses pel Govern de Espanya, responsable únic en tema de Sanitat i Ordre Públic durant el Període d'Alarma encara vigent, i de la Generalitat de Catalunya.

Us recordem que l'aplicació constant d'actituds de màxima responsabilitat és la màxima garantia perquè el virus no es propagui, utilització de les marcarillas de protecció segons la normativa, una estricta aplicació de les normes d'higiene personal i el respecte escrupolós de la distància social .

 

Enllaços d'interès

Govern d'Espanya - Situació actual
https://www.sanidad.gob.ca/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/home.htm

Generalitat de Catalunya - Tota la informació
https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya/

Universitat Johns Hopkins - Informació d'interès
https://coronavirus.jhu.edu/

Organització Mundial de la salut - Tota la informació
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Unió Europea - Tota la informació
https://reopen.europa.eu/es

Som conscients que la informació referent a la pandèmia provocada pel Coronavirus canvia contínuament i és per aquest motiu que us oferim únicament referències a llocs oficials.

En qualsevol cas no dubteu en posar-vos en contacte directament amb nosaltres (info@actualonline.com - 0034 972 828 542) per resoldre qualsevol dubte. Estem sempre a la vostra disposició.

Ànim, salut i positivitat!